TOKYO 6 DAYS ( IRON CHEF รายการโทรทัศน์ แชมป์เชือนแชมป์ เซฟกระทะเหล็ก )

กรุงเทพฯ – โตเกียว – อาซะกุซ่า – กินซ่า – อะเมโยโกะ – ชิบูย่า – ชินจูกุ -
ศาลเจ้าเมจิ – โอโมเตะซานโดะฮิลล์ – จิยูงะโอกะ – ชิบูย่า – รอปปองหงิ ฮิลล์ – นาริตะ

วันแรก กรุงเทพฯ – โตเกียว
19.30 พร้อม กันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C เจ้าหน้าที่ รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
22.10 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 นำท่านเหิรฟ้าสู่นครโตเกียว พักค้างแรมบนเครื่องบิน
วันที่สอง โตเกียว – อาซะกุซ่า – กินซ่า – โตเกียว
เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.20 ถึงท่าอากาศยานนาริตะ นครโตเกียว หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้าสักการะพระพุทธรูปทองคำ เจ้าแม่กวนอิมตระการ ตากับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร อยู่ที่หน้าประตู อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง พร้อมขนมหวานต่าง ๆ ตามอัธยาศัย
กลางวัน อาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับซูชิหรือข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ ที่มีให้เลือกหลากหลายหน้าอาทิเช่น ปลาแซลมอนดิบ กุ้ง ปลาไหล ไข่หวาน ไข่กุ้ง ฯลฯหลัง อาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่เปรียบเสมือนย่าน ทองหล่อของชาวโตเกียว ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยที เดียวซึ่ง ตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยป้ายโฆษณา ห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม และร้านทอยส์ปาร์ค ที่ขายของเล่นและเกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกที่หาได้เกือบทุกยี่ห้อที่จัดและตกแต่ง ร้านอย่าง สวยงามเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด หมาย
ค่ำ อาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นสมัยใหม่ ณ ภัตตาคารของเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่น เชฟโรคุซาบุโระ มิจิบะ เจ้าของตำนานพ่อครัวชุดสีฟ้าผู้ เชี่ยวชาญอาหารญี่ปุ่น และยังเป็นเชฟคน แรกของรายการยุทธการกระทะเหล็ก ซึ่งเริ่มออกอากาศในปี ค.ศ. 1993 เขายึดถือปรัชญาที่ว่า “ไม่มีพรมแดนใด ๆ ขว้างกั้นในส่วนผสมของอาหาร”หรือ เรียกได้ว่า เขาไม่เคยเกรงกลังว่าจะใช้ วัตถุดิบใดในการปรุงอาหารญี่ปุ่นของเขาเลย ด้วยความสามารถและประสบการณ์ ทำให้เขาได้รับ ฉายา Senior Iron Chef Japanese cuisine ผู้ซึ่งเปิดดำนานแห่งการปรุงอาหารญี่ปุ่น ที่ไม่เหมือนใคร (Neo Japanese cuisine)
ที่พัก พักค้างแรม ณ โรงแรม Ana Intercontinental Tokyo หรือในระดับเดียวกัน
วันที่สาม โตเกียว – อะเมโยโกะ – ชิบูย่า – ชินจูกุ – โตเกียว
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านอะเมโยโกะ ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในนครโตเกียว ที่มีชื่อ เต็ม ๆ มาจากคำว่า “อะเมยะ โยโกะโช” ซึ่งแปลว่า “ตรอกร้านขายขนม”เพราะมีร้านขนม มากมายเปิดเรียงรายกันอยู่ที่นี่นั่นเอง อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในราคาแบบ กันเอง ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้สด อาหารทะเลสด ๆ ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง หรือเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า ไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เป็นต้นจากร้าน รวงมากมาย จนถึงเวลานัด หมายจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นับเป็นย่านที่มีสีสันและวุ่นวายที่สุดย่านหนึ่งในโตเกียว และยังเป็นจุดกำเนิดของแฟชั่น สุดฮิพของญี่ปุ่นและความบันเทิงที่นำสมัยอีกด้วยในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าและห้างแฟชั่น ใหญ่ ๆ ตั้งอยู่หลายแห่งสถาน ที่สำคัญและเป็นที่ดึงดูดความสนใจในย่านชิบูย่านี้จะเป็นที่ใด ไปไม่ได้นอกจากสี่แยกใหญ่บนถนนหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งประดับประดาไปด้วยแสงไฟนีออน จากป้ายโฆษณาและจอทีวีขนาดยักษ์ รวมไปถึงผู้คนจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อที่เดินข้ามถนน กันไปมาอย่างขวักไขว่ทุกครั้งที่สัญญาณไฟคนข้ามเปลี่ยนเป็นสีเขียวอิสระ ให้ทุกท่านเลือกซื้อ สินค้าทันสมัยต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมใหม่ ๆ และเสื้อผ้าแฟชั่น สวยงาม จนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน อาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บริการท่านด้วยอาหารจีนรสเลิศ ณ ภัตตาคารของเชฟกระทะเหล็กอาหารจีน เชฟเคน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม Iron Chef Chinese Cuisine เชฟผู้เชี่ยวชาญในการปรุงอาหารจีนเสฉวน ผู้สวมชุดสีเหลืองในรายการยุทธการกระทะเหล็กและ เป็นผู้อยู่ในรายการ การแข่งขันที่ยาวนานที่สุดคนหนึ่ง ด้วยระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอันยาวนานกว่า 6 ปี ทำให้เชฟเคนผ่านศึกกันผู้ท้าชิงเป็นจำนวนมาก ที่สุดในบรรดาเชฟกระทะเหล็กทั้งสาม อาหารจานที่เป็นที่ล่ำลื่อและจดจำมากที่สุดของเขาคือกุ้ง ราดซอสพริก (Prawns in Chili Sauce)หลัง อาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ เปรียบเสมือนสยาม สแควร์ ที่ประกอบไปด้วยย่านธุรกิจ และ ย่านช้อปปิ้งที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุทาง ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้ คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่า เป็นย่านช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในย่านเดียวกันทาง ฝั่ง ตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึง โรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมืองอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่นให้ ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือก อย่าง ตามชอบเพื่อมาย่างบนกะทะ พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ เสริฟ์พร้อมอาหารเกาหลี สูตรพิเศษ อาทิ บีบิมผับ กุปปะ ซุปวาคาเมะ ซุบไข่ เป็นต้น
ที่พัก พักค้างแรม ณ โรงแรม Ana Intercontinental Tokyo หรือในระดับเดียวกัน
วันที่สี่ โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – โอโมเตะซานโดะฮิลล์ – จิยูงะโอกะ – ชิบูย่า – โตเกียว
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมหลัง อาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1920 แต่ต่อมาถูกทำลายเนื่องมาจาก สงครามเมื่อปี ค.ศ. 1945 และถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1958ศาล เจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นจาก อาสาสมัครมากกว่า 100,000 คน เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระเจ้าจักรพรรดิเมจิและพระมเหสีโชเคน เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นในก่อนยุคสมัยราชวงศ์เมจิได้ มีการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสากล มากขึ้น พระองค์จึงพยายามรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในด้านพระพุทธศาสนา และ ความสงบ สุขของประเทศญี่ปุ่น
กลางวัน อาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ข้าวหน้าหมูทอด หรือทงคัตสึ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ติดอันดับความ นิยมเป็นอย่างมากสำหรับ อาหารมื้อนี้ ท่านอาจจะต้องยืนรอคิว ประมาณ 15-30 นาที ก่อนเข้าไปรับประทาน เนื่องจากร้านนี้ เป็นร้านอาหารยอดนิยม และทางร้านไม่อนุญาตให้จองโต๊ะล่วงหน้าหลัง อาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โอโมเตะซานโดะฮิลล์ แหล่งรวมร้านสินค้าแบรนด์เนมกว่า 130 ร้าน ที่ ใช้งบประมาณในการสร้างถึง 330 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐในย่านนี้มีทั้งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาด ใหญ่ที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของร้านค้าหรู ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และศูนย์เสริมความงามฝั่งตรงข้ามยังมี โอเรียนทอล บาร์ซ่า ร้านรวมของที่ ระลึกและของฝากจากญี่ปุ่นที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในโตเกียว ซึ่งมีชื่อเสียงมากในหมู่นักท่องเที่ยว ต่างชาติ ท่านสามารถเลือกซื้อชุดกิโมโนกลับไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้จากที่นี่ และ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร โคมไฟ ตุ๊กตา เครื่องเรือน และ สิ่งของที่เกี่ยวกับซามูไรอีกด้วยไม่ ไกลกัน นัก ยังมีร้าน Louis Vuitton Omotesando ซึ่งเป็นร้าน Louis Vuitton ที่ใหญ่ที่สุด เปิดในปี ค.ศ. 2002 โดยทั้งร้านใช้พื้นที่ถึง 5 ชั้นภายในออกแบบเป็นชั้นลอยเล่นระดับอย่างสวยงาม และ ยังมีร้านสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังอีกมากให้ท่านได้เดินเลือกซื้อในย่านนี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อ สินค้าตามอัธยาศัยจน ถึงเวลานัดหมาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านจิยูงะโอกะ โดยรถไฟ JR แล้วนำท่านเดินทางสู่ แหล่งรวมร้านเค้ก และขนมหวานชื่อดังสุดอร่อยในนครโตเกียว ที่รู้จักกันแพร่หลายสำหรับนักท่องเที่ยวท้องถิ่นอิสระ ให้ท่านได้ลิ้มลองขนมหวานประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ขนมเค้ก แยมโรล ชูครีม เป็นต้น (บริษัทได้จัดเตรียมค่าเค้กให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อย ท่านละ 1,000 yen) แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่ ชิบูย่า โดยรถไฟ JR
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่นให้ ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือก อย่าง ตามชอบเพื่อมาย่างบนกะทะ พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ เสริฟ์พร้อมอาหารเกาหลี สูตรพิเศษ อาทิ บีบิมผับ กุปปะ ซุปวาคาเมะ ซุบไข่ เป็นต้น
ที่พัก พักค้างแรม ณ โรงแรม Ana Intercontinental Tokyo หรือในระดับเดียวกัน
วันที่ห้า โตเกียว – รอปปองหงิ ฮิลล์ – นาริตะ – กรุงเทพ ฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านรปปงหงิ ฮิลล์ ตั้งอยู่ใจกลางมหานครโตเกียว ซึ่งได้้รับการ ออกแบบมาเป็นพิเศษ จากความร่วมมือของบริษัทเอกชน และเจ้าของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของตึก รูปทรงทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองรวมทั้งหมด 12 ตึก อีกทั้งยังเป็น แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายอาทิ เช่น Coach, Diesel, Anna Sui และ Louis Vuitton รวมไปถึงร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านอาหารอื่น ๆ อีกมากกว่า 200 ร้าน ภายในอาคาร มีแกลลอรี่จัดแสดงงานศิลปะ และแสดงสถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกตาเพื่อเอาใจคนชอบแนว ศิลป์โดยเฉพาะนอกจากนี้รปปงหงิ ฮิลล์ ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ ทีวี อาซาฮี ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ไปทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยท่าน ยังสามารถเดินไปยัง โตเกียว มิดทาวน์ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีตึก โตเกียว มิดทาวน์ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในโตเกียวตั้งอยู่ ซึ่งมีความสูงถึง 248 เมตรและ ใกล้กัน มีสวนฮิโนกิโช ซึ่งเป็น สวนแบบญี่ปุ่น สวนแห่งนี้เปรียบเสมือนปอดของชาวโตเกียว ซึ่งเป็นทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย สวนแห่งนี้ทำให้ย่านโตเกียว มิดทาวน์ เป็นย่านสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดใน โตเกียวอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับงานปติมากรรมภายในสวน
กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย (บริษัทได้จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 yen)หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งต่อตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
16.55 ถึงเวลานัดหมาย ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหิรฟ้าสู่ประเทศไทย อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน
21.25 ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ 85,000.00
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 81,600.00
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 75,000.00
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000.00 บาท
 
*** หมายเหตุ การเดินทางในครั้งจำกัดผู้ร่วมเดินทางเพียง 25 ท่าน เท่านั้น !!!
สายการบินและช่วงเวลา
 • เดินทางโดยสารการบิน : (TG) การบินไทย
 • ช่วงที่ 1:8-12 พฤศจิกายน 2555
 • ช่วงที่ 2:7-11 ธันวาคม 2555
 • ช่วงที่ 3:31 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2556
อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ
  2. ค่ารถรับส่งตามรายการ
  3. ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
  4. ค่าอาหาร ตามรายการ
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
  6. ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
  7. ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดย สายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  8. ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
  9. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  10. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
  11. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
  12. หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  13. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดพร้อมขนมตลอดเส้นทาง
  14. ค่าขนมท้องถิ่นบริการตลอดการเดินทาง