Home > Land Operation Japan

Land Operation Japan

  • บริการปรึกษาจัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ตามแบบของท่านที่ต้องการทั้งส่วนตัวเพื่อนฝูงครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือจะเป็นหมู่คณะทั้งเล็กและใหญ่ จำนวน 2 ท่านขึ้นไปก็จัดทำได้
  • จัดโรงแรมที่พักหรือโรงแรมสไตส์ญี่ปุ่น (Ryokan) ที่มีแหล่งน้ำแร่(Onsen) บริการได้มากถึง 500 กว่าแห่งทั่วทุกภูมิภาคทั้งในเมืองนอกเมืองแหล่งท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น ตลอดการเดินทาง
  • จัดรถให้บริการตามขนาดของหมู่คณะสะดวกไม่แออัดรวดเร็วโดยรถไฟด่วนชิงคันเซน (Bullet Train Super Express ) บริการด้วยไทยไกด์ที่สุภาพมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ติดต่อประสานงานสถานที่ท่องเที่ยวดูงานและจัดสำรองที่นั่งร้านอาหารเตรียม เมนูตลอดเส้นทางเพื่อความสะดวกตลอดการเดินทาง ให้คณะพึงพอใจมากที่สุด
  • ติดต่อเราโดยทีมงานทางประเทศไทยและทีมงานทางประเทศญี่ปุ่นมืออาชีพ
L-visit-japan L-Exhi L-Season L-Guide

Technical Visit Trip

Exhibition Trip

Seasan & Event Tip

Guide & Private Cars

รับปรึกษาจัดโปรแกรมศึกษาดูงานตามหมายกำหนดการเยี่ยมชมประเทศญี่ปุ่น รับปรึกษาจัดทำโปรแกรมงานแสดงสิน ณ ศูนย์ประชุมในประเทศญี่ปุ่น แนะนำปรึกษาจัดโปรแกรมตามฤดูกาลเทศกาลการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น จัดไกด์ทั้งไทยและอังกฤษ รถส่วนตัวสำหรับครอบครัวหมู่คณะ ในราคากันเอง