Home > Guide & Car Rent

Guide & Car Rent

lrg_article_9000-img_0

Car Van for Rent

รถตู้ขนาด 8 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถและไทยไกด์บริการ ( ไม่รวมทางด่วนและค่าจอดรถ )บริการจัดรับ-ส่ง/จัดโปรแกรมและเส้นทางตามความต้องการเพียง 80,000-90,000 เยนต่อวัน

08:00 am.-20:00 pm.

Micro_Bus

Micro Bus for Rent

ไมโครบัสขนาด 25 ที่นั่งพร้อมคนขับ ( ไม่รวมไทยไกด์ ทางด่วนและค่าจอดรถ ) บริการจัดโปรแกรมเส้นทางตามความต้องการเพียงวันละ 65,000 – 75,000 เยนไทยไกด์บริการเพียงวันละ 25,000 เยน

images

Coach Bus for Rent

รถบัสขนาด 45 Jumbo ที่นั่งพร้อมคนขับรวมทุกอย่างบริการจัดโปรแกรมเส้นทางตามความต้องการเพียงวันละ 85,000 – 90,000 เยน

ไทยไกด์บริการเพียงวันละ 25,000 เยน