Home > JR Rail Pass

JR Rail Pass

เดินทางในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสะดวกและประหยัด ต้องเดินทางด้วยรถไฟ JAPAN RAIL PASS

ตั๋วรถไฟ JR คือ ตั๋วรถไฟราคาพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เงื่อนไข สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อตั๋วรถไฟ

1.ต้องเป็นชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น และถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยว เท่านั้น

2.สำหรับชาวญี่ปุ่น จะต้องมีที่พำนักในประเทศอื่นเป็นการถาวร และต้องถือวีซ่าเป็น Resident หรือผู้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ และย้ายภูมิลำเนาไปพำนัก ณ ประเทศอื่นๆ ที่มิใช่ประเทศญี่ปุ่น

 

JAPAN RAIL PASS : The key To Convenient Sightseeing In Japan.

The JAPAN RAIL PASS is the most economical way to travel throught Japan by Train.Please be aware,there are some restrictions applied.The Pass is not valid for “NOZOMI” trains on the Tokaido and Sanyo Shinkansen lines.

 

Persons eligible for Japan Rail Pass

1.Foreign tourist who visiting Japan from abroad for sightseeing,under the entry status of temporary visitor.

2.For Japanese who is living in foreign countries ,who is qualified to live permanently in that country.

Note : Persons meeting the condition are required to show proof of residency at the point of purchase of exchange order and the point of obtaining a Japan Rail Pass.

JR-CENTRAL ( ALL AREA PASS ) แบบครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

Type Green Class Ordinary Class
Duration Adult Child Adult Child
7 - Days ¥37,800 ¥18,900 ¥28,300 ¥14,150
14 – Days ¥61,200 ¥30,600 ¥45,100 ¥22,550
21 – Days ¥79,600 ¥39,800 ¥57,700 ¥28,850

 

** The above are yen prices for Japan Rail Pass Exchange Order. The Payment cost in local currency is calculated at the time the Exchange Order  issued.

- The validity period of a JAPAN RAIL PASS is the consecutive 7, 14, or 21 days beginning on the date the PASS is frist used.

JAPAN RAIL PASS มีหลายเส้นทางดังต่อไปนี้

central
hokaido
east
ku

 

JR-WEST AREA PASS สำหรับภูมิภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 2 สาย

*SANYO AREA PASS ( สำหรับเขตซันโย )

สามารถเดินทางจากสนามบินคันไซ ไปยัง โอซาก้า,โกเบ,โอคายาม่า,ฮิโรชิม่า,ฟูกุโอกะ และเมืองที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม ใช้ได้กับรถไฟด่วนชิงคันเซน NOZOMI (Series 500) และรถไฟเร็วอื่นๆ

ประเภทตั๋ว และ ราคา

Price Adult Child
4 Days ¥20,000 ¥10,000
8 Days ¥30,000 ¥15,000

 

*KANSAI AREA PASS ( สำหรับเขตคันไซ )

สามารถเดินทางจากสนามบินคันไซ ไปยังเมืองโอซาก้า,โกเบ,ฮิเมจิ,เกียวโต,นารา โดยรถไฟ JR Train ยังสามารถนั่งไปสถานียูนิเวอร์แซลซิติ้ ซึ่งอยู่ใกล้กับ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกโดยสามารถนั่งรถไฟ คันไซ แอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส (HARUKA)

ประเภทตั๋ว และ ราคา

Price Adult Child
1 Days ¥2,000 ¥1,000
2 Days ¥4,000 ¥2,000
3 Days ¥5,000 ¥2,500
4 Days ¥6,000 ¥3,000

 

JR-HOKKAIDO AREA PASS ( สำหรับเกาะฮอกไกโด )

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด สามารถใช้ได้กับรถไฟด่วนรวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง (เจอาร์รถบัส)

ประเภทตั๋ว และ ราคา

Type Green Class Ordinary Class
Duration Adult Child Adult Child
3 – Days ¥21,500 ¥10,750 ¥15,000 ¥7,500
5 – Days ¥27,500 ¥13,500 ¥19,500 ¥9,750
Flexible 4 Days ¥27,500 ¥13,500 ¥19,500 ¥9,750

 

*JR-KYUSHU AREA PASS ( สำหรับเกาะคิวชู )

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะคิวชิว ทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น

ประเภทตั๋ว และ ราคา

Price Adult Child
5 Days ¥16,000 ¥8,000
3 Days ¥13,000 ¥6,500
Northern Kyushu 3 Days ¥7,000 ¥3,500

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงกับทางบริษัท โดยใช้เพียงสำเนาพาสปอร์ตในการสั่งซื้อเท่านั้น
ทางบริษัทจะทำการ ออกเอกสาร Exchange Voucher ให้ โปรดชำระเป็นสกุลเงินไทยบาท ซึ่งทางบริษัทจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะชำระโดยบัตรเครดิตนั้น จะต้องเสียค่าบริการเป็นจำนวน 3% ของยอดทั้งหมด
เอกสารที่ทางเราออกให้ มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ

Within three months from the date the Exchange Order was issued, you must turn in your

Exchange Order to obtain your JAPAN RAIL PASS. At that time, you have to specify the date that you want to start usingthe PASS.It can beany date within one month from the date PASS is received.

Once the PASS has a starting date written on it,the date cannot be changed.

Payment : Cash or Credit card with 3% surcharge of the prices
Further information
Website Jalpan Rail Pass http://www.japanrailpass.net/