ทัวร์สุดคุ้ม TokyoAutoSalon2013 10-15 Jan 2013 Package 5 Days 3 Nights เริ่มต้นที่ 55,500 บาท

พิเศษสุดคุ้มพร้อมดูงาน โตเกียว ออโต้ ซาลอน 2013 งานโตเกียว ออโต้ ซาลอน – ศาลเจ้าเมจิ – อุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะสาบอาชิ – โอวาคุตานิ – ชิมไข่ดำ – อาบน้ำแร่ณี่ปุ่น “อ๋องเซน” – โกเท็มบะ เฮาท์เลท – โอคาจิมาจิ วันที่ 1 10/1/2013 กรุงเทพ – นาริตะ อาหาร -/-/D 19.00น. นัดรวมพลที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย แถว D เช็คกรุ๊ป หมายเลข 17-22…

Continue reading →