Tag archive for SAPPORO

SAPPORO SNOW FESTIVAL TOUR งานเทศกาลหิมะเกาะฮอกไกโด

“SAPPORO SNOW FESTIVAL TOUR : งานเทศกาลหิมะเกาะฮอกไกโด 2012″ 7 DAYS 5 NIGHTS กรุงเทพฯ-โตเกียว-เกาะฮอกไกโด-เทศกาลแกะ สลักน้ำแข็ง-โรงเบียร์-โรงงานช๊อคโคเล็ต-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงาน เครื่องแก้ว-เมืองซัปโปโร-เล่นสกี-ขับสโนว์โมบิล-เมืองโอตารุ-ทะเลสาบโตยา- ภูเขาไฟโชวะ-หมู่บ้านชาวไอนุ-สวนหมีเมืองหนาว-เมืองท่าฮาโกดาเต้-กระเช้า ไฟฟ้า-ป้อมปราการดาวห้าแฉก-หอคอยฮาโกดาเต้-ตลาดเช้า-โตเกียว-กรุงเทพฯ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โตเกียว ( – / – / – ) 21:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์ # R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พลาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบิน 23:40 ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเทพฯไปยังสนามบินฮาเนดะกรุงโตเกียว ด้วยเที่ยวบินที่ JAL 034 วันที่ 2 โตเกียว – ซัปโปโร ( –…

Continue reading →

SAPPORO SNOW FESTIVAL 2012

“SAPPORO SNOW FESTIVAL TOUR : งานเทศกาลหิมะเกาะฮอกไกโด 2012″ 7 DAYS 5 NIGHTS กรุงเทพฯ-โตเกียว-เกาะฮอกไกโด-เทศกาลแกะ สลักน้ำแข็ง-โรงเบียร์-โรงงานช๊อคโคเล็ต-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงาน เครื่องแก้ว-เมืองซัปโปโร-เล่นสกี-ขับสโนว์โมบิล-เมืองโอตารุ-ทะเลสาบโตยา- ภูเขาไฟโชวะ-หมู่บ้านชาวไอนุ-สวนหมีเมืองหนาว-เมืองท่าฮาโกดาเต้-กระเช้า ไฟฟ้า-ป้อมปราการดาวห้าแฉก-หอคอยฮาโกดาเต้-ตลาดเช้า-โตเกียว-กรุงเทพฯ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โตเกียว ( – / – / – ) 21:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์ # R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พลาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบิน 23:40 ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเทพฯไปยังสนามบินฮาเนดะกรุงโตเกียว ด้วยเที่ยวบินที่ JAL 034 วันที่ 2 โตเกียว – ซัปโปโร…

Continue reading →